• Fri frakt
  • Leverans en gång i veckan
  • VISA Electron
  • Mastercard
  • VISA

Nematoder mot Trädgårdsborrar

Nematoder mot Trädgårdsborrar

Pris från 465,00 SEK


Utan urskiljning

Nyttodjur för att bekämpa trädgårdsborrelarver i gräsmattan. För utomhusbruk. I förpackning om 50 miljoner eller 250 miljoner.
 

Beställningar fram till söndag kväll skickas tisdagen därpå.Larver av trädgårdsborre, Phyllopertha horticola, kan göra stor skada på gräsmattan. De kan dock bekämpas med hjälp av nematoder, mikroskopiska rundmaskar, som vattnas ut över gräsytan. De säljs i förpackning med 50 miljoner eller 250 miljoner nematoder, som räcker för att behandla 50-100 m² respektive 300-500 m² yta.

De vuxna trädgårdsborrarna ses vanligtvis under maj-juni, och bara under en kort period, då de lägger sina ägg i gräset. Karaktäristiskt för trädgårdsborren är att flyga lågt över gräset, soliga morgnar. Äggen som läggs börjar kläckas från och med juni. Det är larverna som gör skadan på gräsmattan, då de äter av gräsets rötter. De växer till sig under säsongen och övervintrar i jorden. Efterföljande vår förpuppas de till en ny generation av vuxna trädgårdsborrar.

Trädgårdsborrens larv äter av gräsets rötter nära ytan. Gräset blir torrt och gulaktigt och kan börja lossna från jordytan. Larverna drar också till sig fåglar och andra djur, som även de kan förstöra gräsmattan när de rotar runt i gräset för att hitta föda.

Då nematoderna vattnats ned i jorden, söker de aktivt efter en lämplig värd i form av en trädgårdsborrelarv. De tränger in i denna och infekterar den. Bakterier från nematoderna har ihjäl larven. Nematoderna förökar sig inuti den infekterade larven, och lämnar den sedan för att söka efter nya larver. 

Behandlingstidpunkter

Den optimala behandlingstidpunkten är från slutet av juli till mitten av september. Under den här perioden är larverna små och nära ytan vid gräsets rötter. Behandla cirka 4 veckor efter observation gjorts av de vuxna insekterna, för att få fatt i de första larverna när äggen kläcks.

Nematoder kan främst bekämpa de små, nykläckta larvstadierna av trädgårdsborrarna. Eftersom nematoder också är beroende av värme i jorden för att kunna arbeta, är de mest effektiva under en kortare period under sommaren och tidig höst. 

Bruksanvisning

Påsens innehåll löses upp i vatten under omrörning, och vattnas sedan ut över ytan. Använd lösningen med nematoderna direkt efter uppblandning.

Använd nematoderna endast under lämplig behandlingsperiod för att uppnå ett effektivt resultat. Behandlingen är främst effektiv mot de mindre larvstadierna hos trädgårdsborren. Optimal jordtemperatur är över 15 grader i fyra veckor efter behandlingen för att säkerställa att nematoderna är aktiva. Vid lägre temperaturer, eller större larvstadier, kan en reducerad effekt förväntas.

Då nematoderna lever i vattenfilmen mellan jordpartiklarna är det är viktigt att jorden hålls fuktig vid behandling. Om behandlingsytan är torr, vattnas den förebyggande inför behandlingen. Bevattna även efter behandlingen för att skölja ned nematoderna ordentligt i jorden. Ytan ska sedan hållas fuktig i minst två veckor efter behandling.

Behandling bör inte ske vid kraftigt regn då det kan riskera att spola bort nematoderna.

Nematoderna bör vattnas ut tidig morgon, på kvällen eller under en molnig dag, då de är känsliga för UV-ljus.
 

Tips!
För en lättare utsättning, använd gärna en nematodutvattnare!