• Fri frakt
  • Leverans en gång i veckan
  • VISA Electron
  • Mastercard
  • VISA

Bladstekel

Larver av bladsteklar förväxlas ofta med fjärilslarver. För att särskilja dem kan man titta på antalet bukfötter. Dessa är de sugproppsliknande benpar larverna har på bakre delen av kroppen. En fjärilslarv har aldrig mer än fem par bukfötter, medan en bladstekel har sex till åtta par.

Bladstekellarverna sitter ofta flera larver ihop vid bladkanten och gnager. Med jämna mellanrum gör de en piskande rörelse med sina ändar så de bildar en S-form med kroppen. Andra arter kan se helt annorlunda ut.

Vissa arter av bladsteklar skadegör och orsakar ekonomiska förluster hos frukt- och bärodlare, och i odling av vissa prydnadsväxter. Växter som kan drabbas är äpple, plommon, päron, krusbär och rosor. Steklarna lägger sina ägg i växten, där gör larverna sedan stor skada. De äter antingen av bladen, eller gnager sig in i frukten, som då blir förstörd.

Larverna övervintrar genom att falla med frukten ned till marken. De gräver där ned sig i jorden och bildar en kokong som den vilar i över vintern. På våren förpuppas den och strax därefter kommer nya vuxna individer ut.

Symtom

Kraftigt avlövade plantor. Oftast består bara grenverket.

Obs! Bladsteklar kan inte behandlas på samma sätt som fjärilslarver med preparat som Larvskydd (Bacillus thuringiensis). 

 

Bladstekellarver. Larv av bladstekel på pil. Annan art av bladstekel på hagtorn.