• Fri frakt
  • Leverans en gång i veckan
  • VISA Electron
  • Mastercard
  • VISA

Ullus

Flera arter av ullöss förekommer som skadedjur på våra växter. Det är vanligt att gröna växter angrips. Det första stadiet av ullusen sprids mycket lätt genom plantor som vidrör varandra, men även den vuxna honan rör sig lätt över plantan. Livscykeln för lusen tar cirka en och en halv månad vid en temperatur på 20 grader. Varje hona lägger mellan 1-600 ägg.

Symtom

Ullöss suger liksom bladlöss stor mängd växtsaft och avsöndrar på så sätt mycket honungsdagg. Denna ger en klistrig beläggning på bladen och runt omkring plantan, vilket ofta kan avslöja lössen innan man hunnit upptäcka dem på växten. I denna honungsdagg kan en svart svamp få fäste och börja växa. Den kallas sotdagg och ger plantan ett smutsigt och grått utseende. Honungsdaggen tvättas helst av med en lätt såplösning för att förhindra att sotdaggen får fäste.


Hitta produkter mot ullöss här.

 

Citrusullus (Planococcus citri).

 

Den långsvansade ullusen
(Pseudococcus longispinus).