• Fri frakt
  • Leverans en gång i veckan
  • VISA Electron
  • Mastercard
  • VISA

Fjärilslarv

Larver av olika dagfjärilar och nattsvärmare kan ofta göra stor skada under sommaren. Redan i april/maj kan man börja se larver på plantorna, men de största angreppen av till exempel kålfjäril och gammafly, uppträder oftast först i juli/augusti och vissa år även i september.

Många plantor i växthuset och köksträdgården angrips, till exempel kål och tomater. Skadorna av gnag på bladen syns tydligt i form av stora hål.

Fjärilslarver har ofta samma färg som bladen och kan därför vara svåra att se, men de efterlämnar ofta små svarta kulor, vilket är deras exkrementer. Gnaget i bladen kan ibland förväxlas med snigelgnag, men i det senare fallet syns ofta även slemspår på bladen.

Även häckar och buskar kan bli angripna, då speciellt av spinnmalar, mätarlarver eller vecklare. Vid spinnmalsangrepp bildar larverna som ett fint nät över plantan. Ofta kan häcken bli helt kalätet med endast bladnerverna är kvar. Det är vanligt exempelvis vid häck av Ribes.

Fjärilslarver kan ofta förväxlas med växtstekellarver. För att särskilja dem kan man titta på antalet bukfötter. Dessa är de sugproppsliknande benpar larverna har på bakkroppen. En fjärilslarv har aldrig mer än fem par bukfötter, medan en bladstekel har sex till åtta par.

Symtom

Det syns gnag och hål i bladen, ofta även deras exkrementer som små svarta kulor i bladmassan. Hos äppelvecklare, ärtvecklare och plommonvecklare finns deras larver inne i frukten. De liknar små maskar och kan vara mycket ihärdiga vid kraftiga angrepp.
 

Hitta produkter mot fjärilslarver här.

 

Se video med fjärilslarver och biologisk bekämpning med LARVskydd här. 

 

Gammaflylarv.

 

Kålfjärilsägg på grönkål.

 

Kålfjärilslarv.

 

Kål som larver ätit av.