• Fri frakt
  • Leverans en gång i veckan
  • VISA Electron
  • Mastercard
  • VISA

Trips

Trips är en långsmal, liten insekt. Den är allmänt förekommande. Om sommaren förökar de sig och sprids snabbt och är en av yrkesodlingens värsta skadedjur. Dock uppträder de inte så ofta i hobbyväxthuset, men om så är fallet är det främst gurka och melon som far illa. Andra arter av trips, som det bandade växthustripset, kan då och då förekomma i importerade gröna växter i hemmet eller uterummet. Den vuxna tripsen är som regel 1-2 mm lång. Därför krävs en bra lupp, med 10 gånger förstoring, för att tydligare kunna se dem. De kan vara svarta, gula eller bruna. Larven är som regel gul.
 
Tripsen kan ha en viss betydelse som spridare av pollen mellan blommor och vissa arter kan vara nyttodjur gentemot andra trips och kvalster, men huvudsakligen ser vi tripsen som skadedjur.

Symtom

Tripsen befinner sig främst på undersidan av bladen eller i blommorna. Där raspar de av plantcellerna, så att det uppstår ljusa, silvriga fläckar av döda celler. Vi kan även finna trips i många blommor och på en del olika köksväxter. På kronbladen kan vita strimmor skvallra om trips, som en följd av tidiga gnag i knoppstadiet (se foto av gerbera). På gröna växter kan den bandade växthustripsen förekomma. När antalet är stort kan man även se larver och nymfer sitta i klungor. Titta med lupp för att ordentligt kunna se dem. Deras gnag gör bladen silvriga.
 

Hitta produkter mot trips här. 

 

Nejliktrips (Thrips tabaci).

 

Bandad växthustrips
(Parthenothrips dracaenae).

 

Vuxen trips t.v. och puppa t.h.