• Fri frakt
  • Leverans en gång i veckan
  • VISA Electron
  • Mastercard
  • VISA

Sköldlus

Det finns många olika arter sköldlöss, men den vanligst förekommande är Coccus hesperidum. Denna återfinner man på diverse gröna växter, exempelvis fikus och lager. Sköldlusen kan överleva utomhus i sommarväder, men den klarar inte den svenska vintern. Står plantan ute sommartid kan sköldarna parasiteras av inhemska arter av parasitsteklar.

En annan ofta förekommande art i växthus är Pulvinaria sp., på till exempel vin eller persika. Den kan också finnas på olika lövträd och buskar.

Sköldlöss kan inte flyga och är endast i stånd att röra sig runt plantan i lusens första larvstadium. Därefter slår sig sköldlusen ner på ett fast ställe på växten. Äggen, som kan vara upp till 2000 stycken, bildas sedan under skölden. Därifrån kläcks små larver, som fördelar sig på plantan. Ofta kan man se att bladen har en klistriga hinna, det är honungsdaggen sköldlusen utsöndrar.

Det finns många arter av nyttodjur mot flertalet arter av sköldlöss, men de kan bli kostsamma för hobbyodlaren. Andra möjligheter till bekämpning är att skrapa med kniv eller rotborste längs stammar och grenar, och hålla ögonen på när vandrarlarverna kläcks och börjar förflytta sig på plantan. Det sker ofta mitt i sommaren. Dessa yngre stadier kan bekämpas med ett par sprutningar med insektsåpa eller plantoljor.

Symtom

Sköldarna är generellt väl kamouflerade på växten, så det man först brukar upptäcka är honungsdagg på blad eller runt plantan. Söker man, kan man då se sköldarna i varierande storlek längs stammar eller bladnerver.

 

Coccus hesperidum – sköldlus.
De svarta på var sida har varit
parasiterade av parasitsteklar.

 

Saissetia coffeae – sköldlus.

 

Sköldlus på vin; lägg märke till
den vita äggsäcken bak och de
små nykläckta vandrarlarverna.