• Fri frakt
  • Leverans en gång i veckan
  • VISA Electron
  • Mastercard
  • VISA

Snigel

Vi har i första hand två arter av sniglar som skadedjur i våra trädgårdar: "mördarsnigeln" Arion lusitanicus och åkersnigeln Deroceras sp.. De är mycket olika i utseende och därför inte så svåra att skilja.

Åkersnigeln är ljus till mörkgrå och blir upp till cirka 3-4 cm. Under milda vintrar kan snigeln övervintra som vuxen, annars är det endast nergrävda ägg som övervintrar i gropar i marken. Tidigt på våren kläcks äggen och första generationen av sniglar kommer fram. De är oftast endast framme på natten, då de inte tål uttorkning. På dagen gömmer de sig under blad på marken eller kryper ner i hålor i marken, under stenar eller liknande. Varje snigel lägger 300-500 stycken små, klara, ett par millimeterstora ägg.

Mördarsniglarna kan bli upp till 15 cm långa och färgen varierar från ljust brun-röd till mycket mörk färg. Det är nästan omöjligt att skilja den spanska skogssnigeln (Arion lusitanicus) från den röda skogssnigeln (Arion rufus). De tillhör de mollusker som saknar snäcka. Skadan de gör är i stort sett densamma: de raspar i sig födan, vilket orsakar fönstergnag på blad eller hål på rotfrukter. Ytterligare ett tydligt tecken på att sniglar eller snäckor varit framme, är de slemspår de lämnar efter sig på trädgårdsväxterna, blommor och buskar.

Livscykel för den spanska skogssnigeln
Denna snigel övervintrar som små sniglar och kommer fram tidig vår, beroende på temperatur. Som vuxna börjar sniglarna sin äggläggning i maj/juni. Utvecklingen från ägg till vuxen tar 4-5 veckor under sommarperioden. Under sommar och höst finns både mycket stora vuxna och många små nykläckta sniglar. I oktober dör de vuxna och den nya generationen av små sniglar övervintrar gömda i jorden, i komposter eller liknande.

Från mars kryper de små larverna fram och börjar att äta, men oftast lägger man först märke till dem i juni/juli, när de har blivit större. Det är en bra idé att behandla med Ferramol under hösten samt även i mars/april/maj, då de små snigelstadierna är mycket mottagliga.

Symtom

Symtom på snigelangrepp är hål av olika storlek jämnt fördelat på bladen. Det kan vara svårt att skilja deras gnag i bladen från andra skadedjur, som exempelvis fjärilslarver eller jordloppor. Sniglar förekommer i fuktig jord och oftast är de framme och gnager på blad om natten, då de är känsliga för uttorkning.

Titta efter sniglar i jorden eller se efter om det är sniglar på de blad som ligger ner mot jorden. Om det rör sig om snigelangrepp återfinns ofta slemspår. Hittar man små svarta runda kulor på bladen, är det istället med största sannolikhet fjärilslarvens exkrementer.
 

Hitta produkter mot sniglar här.

 

Mördarsnigel.

 

”Mördarsnigel”= spansk skogssnigel.

 

Åkersnigel.