• Fri frakt
  • Leverans en gång i veckan
  • VISA Electron
  • Mastercard
  • VISA

Jordloppa

Jordloppor är små, 2-3 mm långa, svarta skalbaggar. En del arter har längsgående gula ränder. Deras baklår är mycket kraftiga och de kan hoppa mycket högt, därav namnet. Sveper man till exempel armen tätt över angripna plantor, hoppar många upp på samma gång.

Jordlopperna övervintrar som vuxna och kommer fram tidigt på våren. Då kan de ses sitta och gnaga hål i bladen på förträdesvis korsblommiga plantor som ruccola, rädisor, blomkål och liknande. De kan göra rätt stor skada vid kraftiga angrepp. Deras larver kan man återfinna beroende på art: i rötterna, stänglarna eller på bladen eller i minerargångar inne i bladet.

Bekämpning
I och med att de vuxna jordlopporna övervintrar, välj med fördel en annan del av marken att odla de korsblommiga kulturerna på, än där de odlades året innan. Täck bädden med fiberduk eller en planttunnel från starten av säsongen i april, så att de vuxna jordlopporna hindras att finna plantor och uppföröka sig på dem. Ofta ger fiberduken också en lite högre temperatur, vilket på våren även ger snabbare groning och tillväxt för plantorna.

Jordloppor trivs bäst i torra perioder, så försök hålla jorden fuktig på försommaren. Gula och blå klisterskivor har ingen större effekt.
 

Rapsjordloppan.

Rapsjordloppa på blad av 'Mitzuna',
en orientalsk salladskål.