• Fri frakt
  • Leverans en gång i veckan
  • VISA Electron
  • Mastercard
  • VISA

Äppelvecklare

Äppelvecklaren, Cydia pomonella, är en liten gråbrun fjäril. Den flyger på natten och lägger cirka 50 ägg per hona på bladen av äpple. Äppelvecklarens larver äter i början endast av bladen. Efter en tid borrar den sig in i själva äpplet. Här gör den stor skada i frukten genom att gnaga gångar och senare förstöra själva kärnhuset.

Larverna kan leva hela sommaren, från juli till september. De övervintrar som puppor. Antingen på stammen i sprickor, mossor och liknande, eller i jorden. Kläckning sker följande vår. Den vuxna äppelvecklaren kan man finna från maj och därefter över hela sommaren.

För äppelvecklare finns speciella feromonfällor. Dessa drar till sig de vuxna hanarna, men de lämpar sig inte till bekämpning av vecklaren, utan används endast för registrering.

Symtom

På angripna äpplen kan man på skalet se ett litet hål med larvens rödbruna exkrementer omkring. Det är larvens ingångshål till äpplet. Larven rör sig sedan mot kärnhuset och börjar äta av kärnorna. Detta hämmar äpplets tillväxt och orsakar för tidig mognad. Ofta upptäcks angrepp först när äpplet äts eller delas och man hittar maskar, eller spår av dem, inuti frukten. 


Hitta produkter för äppelvecklare här.