• Fri frakt
  • Leverans en gång i veckan
  • VISA Electron
  • Mastercard
  • VISA

Morotsfluga

Morotsflugan är ett känt, irriterande inslag vid odling av morot. När nya morötter tas upp ur jorden kan man märka tydliga, eller lätt dolda, gångar i roten. Om man bryter itu moroten, kan man kan se en ljus larv inne i gångarna.

Den lilla morotsflugan är 4-5 mm lång. Den utgör ett svårt skadedjur speciellt i morot, men också hos palsternacka, persilja, selleri och andra flockblommiga arter. Flugan är glänsande grönsvart med ljusgula ben och gula vingfästen.

I maj-juni flyger morotsflugan och lägger sina 0,5 mm långa, vita ägg intill morotsplantan. Efter en dryg vecka kläcks ägget och larven kryper ner i jorden, där den letar små sidorötter på moroten. Här lever den sina två första larvstadier och i tredje stadiet mineras själva moroten. Om små plantor angrips vissnar de ner och skadan är total. Hos äldre plantor innebär ett angrepp att plantan försvagas och toppen mister sin gröna färg och blir gul-röd-aktig.

Larven, som blir upp till 1 cm lång, minerar roten och lämnar efter sig sina exkrementer i gångarna. Efter 1-2 månader kravlar larven ut i jorden igen för att förpuppa sig. En del av dessa puppor övervintrar till nästa år. Några kläcks till nya flugor, vilket gör att en andra generation flugor svärmar i juli-augusti och vissa år ända in i oktober. Larverna av denna generation kan övervintra inomhus i kyllagring av morötter eller övervintra som puppor i jorden.

Bekämpning

Enkla åtgärder kan minska risken för att få stora angrepp av morotsflugan. I maj-juni och juli-augusti pågår den största svärmingen av flugor. Då kan en sen sådd av morötterna eller en tidig skörd förhindra den första generationen att göra stor skada. På så sätt kan man begränsa äggläggning. En samordning av sådder i ett visst område ger långt större effekt, än om man endast i en trädgård sår på detta sätt. Täckning med fiberduk eller planttunnel i maj och juli-augusti kan också föreslås. Gula klisterskivor kan sättas upp i morotslandet relativt tätt i maj och augusti. Det fångar en hel del av de flygande flugorna och på så sätt undviker man äggläggning.

Typiskt tecken på gnag av
morotsflugans larver.